და სხვაs

Silicon Valley

სილიკონის ველი, სილიციუმის ველი (რაიონი კალიფორნიის შტატში, აშშ-ში; ტექნოპარკი, მსოფლიოს კომპიუტერული და ელექტრონული ინდუსტრიის ცენტრი)

კომენტარები: