თეზაურუსიs

Sit-com

სიტუაციური კომედია სატელევიზიო პროგრამაში. სპეციფიკური სატელევიზიო ჟანრი, რომელიც მხატვრულად ასახავს კომიკურ საოჯახო ან მეგობართა წრეში მომხდარ სიტუაციებს. საპნის ოპერისგან განსხვავებით, რომელსაც სიუჟეტისა და ნარატივის განსავითარებლად მრავალი პერსონაჟი და განვითარებადი ამბავი სჭირდება, სიტუაციურ კომედიებში პერსონაჟთა წრე, როგორც წესი, შემოისაზღვრება ერთი ოჯახით ან მეგობართა წრით.

კომენტარები: