თეზაურუსიs

Slander

ცილისწამება, ავსიტყვაობა, დეფამაცია, რეპუტაციის შელახვა

კომენტარები: