ლექსიკონიs

sleeves-rolled-up

ხელებდაკაპიწებული

 

Mr Sarkozy’s unFrench, sleeves-rolled-up pragmatism means doing whatever it takes to get things moving - სარკოზის არაფრანგული, ხელებდაკაპიწებული პრაგმატიზმიც სწორედ იმას გულისხმობს, რომ მან ყველაფერი უნდა გააკეთოს საქმის გაყინული წერტილიდან დასაძვრელად [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: