თეზაურუსიs

Slider

ზეწოლა. ზეწოლის მექანიზმი. ტერმინი აღნიშნავს სიტუაციას ჯგუფსშიდა კომუნიკაციაში, როცა ჯგუფის ერთი წევრი არ ეთანხმება უმრავლესობის აზრს და ცდილობს,სხვებიც თავისი გავლენის ქვეშ მოაქციოს.

კომენტარები: