ლექსიკონიs

slow down

შენელება

 

Georgia’s challenge is to slow down Abkhaz dependence on Russia before Abkhazia wins recognition by a few more countries or otherwise strengthens its currently tenuous claim on statehood - საქართველოს მთავარი ამოცანა ახლა რუსეთზე აფხაზეთის დამოკიდებულების შესუსტებაა, სანამ აფხაზეთს კიდევ რამდენიმე ქვეყნის აღიარება არ მოუპოვებია და ამით არ განუმტკიცებია თავისი ამჟამინდელი სუსტი პრეტენზიები სახელმწიფოებრიობაზე [The Faster Times, Linkoln MitchellForeign Policy The Abkhaz Dilemma and the Czar’s Dog“]

East European countries have plenty of ways to slow down EU decision-making - აღმოსავლეთევროპულ ქვეყნებს ევროკავშირში გადაწყვეტილებების მიღების მექანიზმის შენელების უამრავი გზა გააჩნიათ [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”] 

კომენტარები: