ლექსიკონიs

smash up

დარბევა, განადგურება, გაკოტრება

 

He… plays us hilarious video footage showing one drunken Russian soldier smashing up a Georgian barracks - მან… ერთი სასაცილო ვიდეოჩანაწერიც გვაჩვენა, სადაც მთვრალი რუსი ჯარისკაცი ქართულ ყაზარმებს არბევს [The Economist, “At history's centre”]

კომენტარები: