ლექსიკონიs

smb. in arrears

მოვალე, ვალში მყოფი

 

Number of renters in arrears falls as economy improvements ease financial pressures - ეკონომიკური მდგომარეობის გამოსწორების შედეგად შემსუბუქებულმა ფინანსურმა წნეხმა მოვალე მეიჯარეთა რიცხვი შეამცირა [Daily Mail, “Number of renters in arrears falls as economy improvements ease financial pressures”]

კომენტარები: