ლექსიკონიs

smb. in disgrace

სახელგატეხილი, თავმოჭრილი, შერცხვენილი

 

Sex texts prosecutor quits in disgrace after sending 30 messages to domestic abuse victim he called a 'hot nymph' - თავმოჭრილი ბრალმდებელი ადგილს ტოვებს, მას შემდეგ, რაც მან 30 მოკლე სექსუალური ხასიათის ტექსტური შეტყობინება გაუგზავნა ოჯახური ძალადობის მსხვერპლს, სადაც იგი მას „ცეცხლოვან ნიმფას“ უწოდებდა [Daily Mail, “Sex texts prosecutor quits in disgrace...”]

კომენტარები: