ლექსიკონიs

smth. in existence

არსებული

 

The ultimate library: Online archive aims to collect a physical copy of every book in existence - სრულყოფილი ბიბლიოთეკა: ონლაინარქივი მიზნად ყველა არსებული წიგნის ფიზიკური ასლის შეგროვებას ისახავს [Daily Mail, “The ultimate library...“]

კომენტარები: