ლექსიკონიs

smth. standing at the drop of a hat

სასწრაფოდ გასაკეთებელი, საჩქარო რამ

 

I guess if I had my own jet standing by at the drop of a hat I might take a few more trips too - ვფიქრობ, ჩემი რაკეტის გაკეთება საჩქარო რომ ყოფილიყო, შეიძლება უფრო მეტი გზაც გამომსვლოდა [CNN, “Letters to the President #1398: 'A day off? Hardly…”]

კომენტარები: