ლექსიკონიs

snap back

ძალების სწრაფად აღდგენა, ჩქარი მომჯობინება

 

After two decades of humiliation Russia has decided to snap back - ოცი წლის დამცირების შემდეგ რუსეთმა ძალების სწრაფი აღდგენა გადაწყვიტა [Financial Times, Kishore Mahbubani, “The west is strategically wrong on Georgia”]

კომენტარები: