ლექსიკონიs

sneer at

სიცილი (ვინმეზე ან რამეზე), დაცინვა, მასხრად აგდება

 

In private briefings, French and other west European officials are already undermining the upcoming Czech EU presidency, sneering and jeering at the idea that the dumpling-munching peasants of Bohemia can match the grandeur of France - პრივატულ შეკრებებზე ფრანგი და სხვა დასავლეთევროპელი ჩინოვნიკები უკვე უქმნიან პრობლემებს ჩეხეთის მომავალ პრეზიდენტობას, დასცინიან და მასხრად იგდებენ რა იდეას, რომ კლეცკითქვლეფია ბოჰემიის გლეხები ფრანგულ დიდებულებასთან გატოლებას შეძლებენ [The Economist, “What Santa can bring Eastern Europe”]

კომენტარები: