ლექსიკონიs

so far, so good

ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის (წესრიგშია)

 

So far, so good. But putting all this into practice is another matter - ჯერჯერობით ყველაფერი წესრიგშია, თუმცა ამის პრაქტიკაში განხორციელება სხვა საქმეა [The Economist, „Georgia cannot live on frog exports alone“]

კომენტარები: