ლექსიკონიs

so much so

იმდენად, რომ

 

His economic advisers insist that he has liberalised the economy and cut back on red tape. So much so, indeed, that Azerbaijan recently came top for most rapid improvement in the World Bank's annual report “Doing Business” - მისი ეკონომიკური მრჩევლები ამტკიცებენ, რომ ის ეკონომიკის ლიბერალიზაციას ახდენს და რომ მან ბიუროკრატიული აპარატი შეზღუდა. იმდენად, რომ, მართლაც, მსოფლიო ბანკის უკანასკნელი შეფასებით, აზერბაიჯანი ბიზნესისათვის კარგი გარემოს შექმნის თვალსაზრისით ერთ-ერთ ყველაზე წამყვან პოზიციებზეა [The Economist, “At history's centre”]

კომენტარები: