თეზაურუსიs

Social Context

სოციალური კონტექსტი. ადამიანების წრე, რომლებთანაც ინდივიდუუმი იმყოფება კომუნიკაცისა და ინტერაქციაში: ოჯახის წევრები, მეზობლები, თანამშრომლები, სკოლელები, კლასლები, თანაკურსელები და სხვა.

კომენტარები: