თეზაურუსიs

Social Media

სოციალური მედია. ინტერნეტზე დაფუძნებული მედია, შექმნილი თავისუფალი მოხმარების, გაზიარებისა და ინტერაქციისთვის.

კომენტარები: