ლექსიკონიs

social structure

სოციალური სტრუქტურა, წყობა, ფორმაცია

 

He advised Georgia's fragmented opposition to grow up and get over the street politics and Mafioso-style social structures of the past – მან საქართველოს დანაწევრებულ ოპოზიციას გაზრდა, ქუჩის პოლიტიკისა და წარსულის მაფიოზური ტიპის სოციალური სტრუქტურების დაძლევა ურჩია [Eurasianet.org, Giorgi LomsadzeThe Misha Show, Live and Unedited“]

კომენტარები: