ლექსიკონიs

soft power

ფაქიზი ძალა (ე. წ. "უხეში ძალის“ საპირისპირო ძალა)

 

 

America's power and influence rested not just on our tanks and dollars, but on the fact that most people found the American form of self-government attractive and wanted to reshape their societies along the same lines - what political scientist Joseph Nye has labeled our "soft power" - ამერიკის ძალაუფლება და გავლენა არა მხოლოდ ჩვენს ტანკებსა და დოლარებს ეფუძნებოდა, არამედ იმ ფაქტსაც, რომ ადამიანთა უმეტესობამ ამერიკული თვითმმართველობის ფორმა მიმზიდველად მიიჩნია და თავისი საზოგადოებების შეცვლა ამავე მიმართულებით მოისურვა - ამას უწოდებდა პოლიტოლოგი ჯოზეფ ნეი "ფაქიზ ძალას" [Newsweek, Francis Fukuyama, The Fall of America, Inc.]

კომენტარები: