ლექსიკონიs

softly-softly

ფრთხილი

 

Faced with that constellation of forces, a sensible Russian response might be to adopt softly-softly tactics - ძალთა ასეთი კომბინაციის საპირისპიროდ რუსეთის გონივრული პასუხი შეიძლება ფრთხილი ტაქტიკის მიღება გამხდარიყო [The Economist, “The neighbour from hell“]

კომენტარები: