ლექსიკონიs

someone be to blame

როდესაც ვინმე უნდა დაადანაშაულო, პასუხისმგებელ პირად გამოაცხადო

 

Europeans are to blame, too - ამაზე ევროპელებსაც უნდა დავაკისროთ პასუხისმგებლობა [Washington Post, Anne Applebaum, “Will Obama Harness His Potential in Europe?”]

კომენტარები: