ლექსიკონიs

someone in hock

ვალში ჩავარდნილი

 

An America in hock will have no hawks - or at least none that anyone will take seriously - ვალებში ჩავარდნილ ამერიკას „ქორები“ აღარ ეყოლება; ყოველ შემთხვევაში, მათ სერიოზულად აღარავინ აღიქვამს [New York Times, Thomas L. Friedman, “Superbroke, Superfrugal, Superpower?”]

კომენტარები: