ლექსიკონიs

someone with axe to grind

შურისძიების, სამაგიეროს გადახდის მიზნით მოქმედი

 

The few who dare get specific are nasty people with an axe to grind... - მხოლოდ რამდენიმეს ეყო სიმამაცე, დეტალები ეცნობებინა, მაგრამ ეს საძაგელი, პირადი შურისძიების მიზნით მოქმედი ადამიანები იყვნენ... [“Survival tips for troubled judges”]

კომენტარები: