ლექსიკონიs

sort out

დალაგება, მოწესრიგება; გადაწყვეტა (პრობლემის); მოგვარება, აღმოფხვრა (გაუგებრობის და ა. შ.); დახარისხება 

 

Sort out the electoral registers: you need tough registration requirements for the voters who dislike you - გადაწყვიტეთ ამომრჩეველთა სიის პრობლემა: საჭიროა რეგისტრაციის პირობების გართულება იმ ამომრჩევლებისათვის, რომლებსაც თქვენ არ მოსწონხართ [The Economist, “How to rig an election”]

It openly defied its main strategic patron, the US, by seeking to recover its lost territories before calling on the West to sort out the mess it created - მან ღიად უგულებელყო თავისი სტრატეგიული მფარველი, აშშ, როდესაც დაკარგული ტერიტორიების დაბრუნება მანამდე გადაწყვიტა, სანამ დასავლეთს წამოწყებული არეულობის მოგვარებას მოსთხოვდა [The independent, Mary Dejevsky, “Nato should stop expanding, says UK think tank”] 

კომენტარები: