ლექსიკონიs

soul mate

ახლობელი, მეგობარი, თანამოაზრე

 

You will have to allow some foreigners into your country on polling day. So make it easy for the right ones (your ideological soul mates and those from other autocratic countries) - არჩევნების დღეს თქვენს ქვეყანაში ზოგიერთი უცხოელი დამკვირვებელი უნდა დაუშვათ. შემდეგ: გაამარტივეთ ეს პროცედურა მათთვის, ვისი მოწვევაც უფრო მართებულია (თქვენი იდეოლოგიური თანამოაზრეებისა და სხვა ავტოკრატიული რეჟიმების ქვეყნებიდან ჩამოსულებისათვის) [The Economist, “How to rig an election”]

კომენტარები: