ლექსიკონიs

sound-bite-spewing

მჭევრმეტყველი, ენაწყლიანი

 

All three national Georgian news channels on January 25 took a break from their regularly scheduled programs to bring viewers the show of the year: Georgia’s larger-than-life, sound-bite-spewing President Mikheil Saakashvili in a two-and-a-half-hour-long, live Q-and-A with viewers – სამმა ნაციონალურმა საინფორმაციო არხმა 25 იანვარს თავისი ჩვეული სამაუწყებლო ბადე დაარღვია, რათა მაყურებლისთვის წლის შოუ ეჩვენებინა: საქართველოს შთამბეჭდავი და მჭევრმეტყველი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ორსაათნახევრის განმავლობაში ცოცხალ ეთერში მაყურებლის კითხვებს პასუხობდა [Eurasianet.org, Giorgi LomsadzeThe Misha Show, Live and Unedited“]

კომენტარები: