თეზაურუსიs

Space

სივრცე. კომუნიკაცია ხორციელდება მოცემულ სივრცეში, მოცემულ ადგილას და ასახავს სივრცითი კონტექსტის ნიშან-თვისებებს. კომუნიკაცია ემსახურება ადგილმდებარეობის განსაზღვრებას ამ მოცემული ადგილის ბინადართათვის და მათი იდენტობის ჩამოყალიბებას ამ სივრცის მახასიათებლებიდან გამომდინარე.

კომენტარები: