ლექსიკონიs

speak at some length

დიდხანს საუბარი

 

She spoke at some length about demography – მან დემოგრაფიაზეც დიდხანს ისაუბრა [The Independent, Mary Dejevsky, “Valentina Matviyenko: Meet Russia's Thatcher, the chemist who could end up in the Kremlim”]

კომენტარები: