თეზაურუსიs

Special Effects

სპეციალური ეფექტები, სპეცეფექტები. სტიქიური უბედურებების, არამქვეყნიური მოვლენების, მისტიკური, არაბუნებრივი ფენომენების სიმულაცია სხვადასხვა ტექნიკური და ტექნოლოგიური ხერხებით ფილმწარმოებაში.

კომენტარები: