ლექსიკონიs

spell doom

ბოლოს მოღება

 

However, as the events of November 2007 and August 2008 showed, the path to domestic political turmoil or ruinous armed conflict is short. A further relapse into either could spell doom for Mr Saakashvili's already battered leadership - ასეა თუ ისე, როგორც ეს 2007 წლის ნოემბრისა და 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა გვაჩვენა, შიდაპოლიტიკურ არეულობამდე და დამღუპველ შეიარაღებულ კონფლიქტამდე გზა მოკლეა. მომავალში ამ რომელიმე სცენარის გამეორება სააკაშვილის ისედაც შესუსტებულ ხელისუფლებას ბოლოს მოუღებს [The Economist, “Georgia may face more turmoil”]

კომენტარები: