ლექსიკონიs

spell out

ამოკითხვა, გაშიფვრა; განმარტება, ახსნა

 

The Georgian government is currently drafting a "modalities" paper to spell out the finer detail of the State Strategy - ამ ეტაპზე საქართველოს მთავრობა სახელმწიფო სტრატეგიის დეტალების განმარტებაზე მუშაობს [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgia's Lonely Unilateralisms“]

კომენტარები: