და სხვაs

sphere of influence

გავლენის სფერო

კომენტარები: