ლექსიკონიs

spill on (to)

გადმოღვრა, გადმოსვლა, გამოცვენა, გამოფენა

 

For the next half an hour there were scenes of absolute panic, as the mobile network collapsed, Georgians spilled on to the streets - მომდევნო ნახევარი საათის განმავლობაში მოსახლეობა აბსოლუტურმა პანიკამ მოიცვა და რადგან მობილური კავშირი გაწყდა, ქართველები ქუჩებში გამოეფინნენ [Guardian, Luke Harding, „Russian invasion scare sweeps Georgia after TV hoax“]

კომენტარები: