ლექსიკონიs

split hairs

ასოკირკიტობა, უმნიშვნელო წვრილმანებზე გამოკიდება

 

The original Russian means not "the greatest" catastrophe, but "a very great" or "one of the greatest", which you may feel is splitting hairs, but actually makes a difference – რუსულ ორიგინალში ეს ნიშნავს არა “ყველაზე დიდ კატასტროფა”-ს, არამედ “ძალიან დიდ”-ს ან “ერთ-ერთ ყველაზე დიდ”-ს, რაც შეიძლება უცებ ასოკირკიტობად მოგეჩვენოთ, მაგრამ რეალურად სხვაობა მართლა არის [The independent, Mary Dejevsky, “Russia's Georgian enclaves are not assets, but liabilities”]

კომენტარები: