ლექსიკონიs

split over smth

რაღაც საკითხზე შეუთანხმებლობა, განხეთქილება

 

Europe was deeply split over the Iraq war in 2003-04 - 2003-04 წლებში ერაყის საკითხზე ევროპაში სერიოზული განხეთქილება იყო [The Economist, „The president who loved summits“]

კომენტარები: