ლექსიკონიs

spokesman

წარმომადგენელი, დელეგატი; ვინმეს სახელით მოლაპარაკე პირი

 

"We know that Russian secret services are active around the world, and Georgia is very high on Moscow's list of enemies," says spokesman for Georgia's Interior Ministry - „ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის სპეცსამსახურები მთელ მსოფლიოში აქტიურობენ და საქართველო მოსკოვის მტრების სიის სათავეშია“ – განაცხადა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“]

კომენტარები: