თეზაურუსიs

Sponsorship

სპონსორობა. კომერციული კომპანიების, ბიზნესის, საქმიანი წრეების მიერ მედიური პროდუქციის დაფინანსება (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ურთიერთხელსაყრელი პირობებით. სპონსორი მხარდაჭერის სანაცვლოდ იღებს თავისი სახელის პოპულარიზაციას და საზოგადოებისთვის სანდო იმიჯს.

კომენტარები: