ლექსიკონიs

square one

საწყისი მდგომარეობა, დასაბამი

 

Addressing protesters, the head of the Secondary Teachers Association, said that an economic strategy which Mikati proposed during a Cabinet session Monday has “brought us back to square one” - მიმართა რა საპროტესტოდ გამოსულ ადამიანებს, საშუალო სკოლების მასწავლებლების ასოციაციის ხელმძღვანელმა, მიმართა, რომ მიკატის ეკონომიკურმა სტრატეგიამ, რომელიც მან კაბინეტის სხდომაზე ორშაბათს წარმოადგინა, „ისინი საწყის მდგომარეობაში დააბრუნა“ [“Civil servants strike: We’re back to square one”]

კომენტარები: