ლექსიკონიs

stage-manage

  1. დადგმა (სპექტაკლისა); რეჟისორობა;
  2. ორგანიზება, მომზადება (რაიმე ღონისძიებისა)

 

The Kremlin elite treats elections as heavily choreographed and tightly stage-managed affairs in which pre-selected candidates are essentially coronated - კრემლის ელიტისათვის არჩევნები კარგად დადგმული და ზედმიწევნით ორგანიზებული პროცესია, სადაც შერჩეული კანდიდატების ბედი ფაქტობრივად წინასწარაა განსაზღვრული [RFE/RL, Brian WhitmoreA Vote Of Confidence“]

კომენტარები: