ლექსიკონიs

stand down

  1. იურ. (სასამართლოში) მოწმის ადგილის დატოვება;
  2. გადადგომა, თანამდებობიდან წასვლა;
  3. სამხ. საბრძოლო მზადყოფნის გაუქმება

 

The cells, they said, symbolised the police state run by President; he had to stand down – ისინი ამბობენ, რომ საკნები იმ პოლიციური სახელმწიფოს სიმბოლოა, რომელიც პრეზიდენტმა შექმნა; ის უნდა გადადგეს [The Economist, “Political turmoil in Georgia”]

კომენტარები: