ლექსიკონიs

stand for

  1. წარმოდგენა, განსახიერება; სიმბოლიზირება;
  2. მხარდაჭერა, დაცვა

 

The EU is unable to stand for anything else (or more) than "stability," i. e. the status quo - ევროკავშირს „სტაბილურობის“, ანუ სტატუს-კვოს გარდა სხვა არაფრის მხარდაჭერის უნარი არა აქვს [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: