ლექსიკონიs

stand in others' shoes

სხვის ადგილას თავის დაყენება, სხვის მდგომარეობაში შესვლა

 

He was feted in France, which is no easy trick for an American without a Jackie Kennedy in tow – but this derived more from his political genius than from an ability to stand in others' shoes - მას საფრანგეთში პატივით ხვდებოდნენ, რაც საკმაოდ რთული მისაღწევია ამერიკელისათვის, თუ მას ზურგს ჯეკი კენედი არ უმაგრებს და ეს ყველაფერი მისი პოლიტიკური გენიალურობის დამსახურება უფრო იყო, ვიდრე იმისა, რომ მას სხვის მდგომარეობაში შესვლა შეუძლია [The independent, Mary Dejevsky, "Obama's 21st-century world order"]

კომენტარები: