ლექსიკონიs

stand out

  1. გამოყოფა, ხაზგასმა;
  2. მტკიცედ დგომა, არდანებება

 

What stands out from Mr de Waal's account is the negligence of the West - ბ-ნი ვაალის ანგარიშში ხაზგასმულია დასავლეთის გულგრილობა [The Economist, „Playground for war“]

კომენტარები: