ლექსიკონიs

standard-bearer

  1. მებაირაღე, მედროშე, ფლაგმანი;
  2. ბელადი, ლიდერი (პოლიტიკური პარტიისა, რელიგიური მოძრაობისა)

 

He has consistently disappointed those who had hoped he would be the standard-bearer of an independent, reformist tendency in Russia – მან არაერთხელ გაუცრუა იმედი იმათ, ვისაც სჯეროდა, რომ ის რუსეთში დამოუკიდებელი, რეფორმისტული ტენდენციების მებაირაღე იქნებოდა [The Economist, “The return of the man who never left”]

კომენტარები: