ლექსიკონიs

stay up

ფეხზე, ზეზე ყოფნა; ღამის თენება

 

It is commonplace in Tbilisi to stay up drinking and eating until one or two in the morning - თბილისელებისთვის ღამის თენებით პირველ ან ორ საათამდე სმა-ჭამა ჩვეული ამბავია [The Economist, “At history's centre”]

კომენტარები: