ლექსიკონიs

steady progress

მდგრადი, მტკიცე პროგრესი

 

Some have argued that civil society has made steady progress in some countries, including Egypt and Tunisia - ზოგიერთები ამტკიცებდნენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოებამ რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის ეგვიპტესა და ტუნისში, მტკიცე პროგრესს მიაღწია [TIME, Massimo CalabresiIs the Arab World Ready for Democracy?”]

კომენტარები: