ლექსიკონიs

step by step

ნაბიჯ-ნაბიჯ, თანმიმდევრულად

 

He said the issue would be addressed “step by step” – მან განაცხადა, რომ ამ საკითხს ნაბიჯ-ნაბიჯ მიხედავენ [The New York Times, Sarah Marcus, Ellen Barry, “Clinton Seeks to Reassure Russia’s Neighbors”]

კომენტარები: