ლექსიკონიs

step in

შებიჯება, ჩარევა, ჩართვა

 

Here we can step in, of course, as a union - აქ ჩვენ ჩარევა შეგვიძლია, როგორც კავშირს, რაღა თქმა უნდა [RFL/RL; Ahto LobjakasEU Frustrated By South Caucasus Divisions“]

კომენტარები: