ლექსიკონიs

step into the breach

სხვისი გაფუჭებული საქმის კეთებაში ჩართვა, ჩარევა

 

When EU's powers dwindle, member states step into the breach – როდესაც ევროკავშირის ძალაუფლება სუსტდება, გაფუჭებული საქმის კეთებაში მისი წევრი ქვეყნები ერთვებიან [RFL/RL; Ahto LobjakasWhat's In A Pole?“]

კომენტარები: