ლექსიკონიs

stick-on

მიწეპებული, მისაწებებელი; წეპოვანი

 

He is kitted out in a shiny blue suit, black spectacles, and a stick-on moustache and sideburns – მას კაშკაშა ლურჯი კოსტუმი აცვია, შავი სათვალე უკეთია, მიწეპებული დიდი ულვაშები და ბაკენბარდები აქვს [Independent, Shaun Walker, “Georgia's Eurovision divas take aim at Putin”]

კომენტარები: